Institution

Firda

Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en algemeen Voortgezet Onderwijs In Friesland En Flevoland / Foundation for Vocational Education, Adult Education and General Secondary Education in Friesland and Flevolandirda

Details

Type:

Others

URL:

Projects (Coordination)

PoVE Water Scale up – Platform of Vocational Excellence Water Scale-up